Теми:

 

Тема 1. Въведение в историята

Акценти:

1.1. Историята и нейните източници

1.2. Времето в историята

 

Тема 2. Праистория

Акценти:

2.1. Общество и всекидневен живот

2.1.1. Началото на човешката история

2.1.2. Поява на земеделието и животновъдството. Откриването на металите

2.1.3. Днешните български земи през праисторическата епоха

2.2. Културно наследство

2.2.1. Изкуство и вярвания на праисторическите хора

 

Тема 3. Първите цивилизации

Акценти:

3.1. Държавност

3.1.1. Древен Египет

3.1.2. Държавите в Месопотамия

3.1.3. Владетел и държава

3.2. Общество и всекидневен живот

3.2.1. Обществата в Древен Египет и Месопотамия

3.2.2.Всекидневието на хората в Древен Египет и Месопотамия

3.3. Културно наследство

3.3.1. Културата на Древен Египет и Месопотамия

3.3.2. Писменост и образование на първите цивилизации

3.4. Религия

3.4.1. Религиозни вярвания в Древен Египет и Месопотамия

3.4.2. Религията на древните евреи

 

Тема 4. Древна Елада и елинистическият свят

Акценти:

4.1. Държавност

4.1.1. Древна Елада

4.1.2. Гръцкият полис. Великата гръцка колонизация

4.1.3. Спарта и Атина

4.1.4. Древните елини и войната

4.1.5. Империята на Александър Велики

4.2. Общество и всекидневен живот

4.2.1. Обществото в елинския полис

4.2.2. Всекидневието на древните елини

4.3. Културно наследство

4.3.1. Културата на древните елини

4.3.2. Елинистическата епоха и нейното наследство

4.4. Религия

4.4.1. Богове и герои в Древна Елада

 

Тема 5. Древна Тракия

Акценти:

5.1. Държавност

5.1.1. Древна Тракия. Царството на одрисите

5.2. Общество и всекидневен живот

5.2.1. Общество и всекидневен живот на траките

5.3. Културно наследство

5.3.1. Културно наследство на Древна Тракия

5.4. Религия

5.4.1. Религиозни вярвания на траките

 

Тема 6. Древен Рим

Акценти:

6.1. Държавност

6.1. 1. Началото на Древен Рим. Царски период

6.1.2. Римската република

6.1.3. Рим и Средиземноморието

6.1.4. Римската империя

6.2. Общество и всекидневен живот

6.2.1. Обществото в Древен Рим

6.2.2. Всекидневието на древните римляни

6.3. Културно наследство

6.3.1. Културата на Древен Рим

6.3.2. Културно наследство на римската цивилизация

6.4. Религия

6.4.1. Религиозни вярвания на древните римляни

6.4.2. Раждането на християнството