Теми:

 

Тема 1. Въведение в Европейското средновековие

 

Тема 2. История на Средновековна Европа (V – ХІ в.). България до началото на XI век

Акценти:

2.1. Държавност

2.1.1. Велико преселение на народите – раждането на Средновековна Европа

2.1.2. Могъщество на Византия

2.1.3. Държавата на франките

2.1.4. Арабският халифат

2.1.5.Славянският свят

2.1.6. Създаване и укрепване на Българското ханство/канство

2.1.7. България през първата половина на IX век

2.1.8. Християнизация на българската държава

2.1.9. Могъщество на България при Симеон Велики

2.1.10. Завладяване на Българското царство от Византия

2.2. Общество и всекидневен живот

2.2.1. Общество и всекидневие в Западна Европа

2.2.2. Общество и всекидневие във Византия

2.2.3. Общество и всекидневие на българите

2.3. Култура и културно наследство

2.3.1.Култура и културно наследство на християнска Европа

2.3.2. Делото на Св. Св. Кирил и Методий и техните ученици

2.3.3. „Златният век“ на българската култура

2.4. Религия

2.4.1. Християнската църква

2.4.2. Възникване и разпространение на исляма

 

Тема 3. Средновековният свят (ХІІ - ХV в.). (Българската държава (ХІІ - ХІV в.).

Акценти:

3.1. Държавност

3.1.1. Централизация на държавната власт в Западна Европа

3.1.2. Кръстоносни походи

3.1.3. България при Асеневци (до 1241г.)

3.1.4. Завладяване на България и Балканите от османците

3.2. Общество и всекидневен живот

3.2.1. Възникване и облик на средновековните градове

3.2.2. Обществата в Западна Европа и Византия XII - XIV век

3.2.3. Българското общество XII - XIV век

3.3. Култура и културно наследство

3.3.1. Културно наследство на западноевропейското средновековие

3.3.2. Културно наследство на Византия и византийския свят

3.3.3. Култура и културно наследство на България

3.4. Религия

3.4.1. Църквата и религията в живота на средновековния човек

 

Тема 4. Българските земи под османска власт (ХV-ХVІІ в.)

Акценти:

4.1. Държавност

4.1.1. Османската политическа система

4.1. 2. Съпротива срещу османската власт

4.2. Общество и всекидневен живот

4.2.1. Демографски промени в българските земи

4.2.2. Контакти и конфликти във всекидневието

4.3. Култура и културно наследство

4.3.1. Българската култура (ХV-ХVІІ в.)

4.4. Религия

4.4.1. Православието – опора на българите