Теми:

 

Тема 1. Българско възраждане ( XVIII – XIX в.)

Акценти:

1.1.Идеи и политики:

1.1.1. Новото време и българите

1.1.2. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански

1.1.3. Новото българско училище.

1.1.4.Движение за независима църква

1.1.5. Начало на организирано националноосвободително движение

1.1.6. Българското националноосвободително движение (1869 – 1875 г.)

1.1.7. Априлско въстание 1876 г.

1.1.8. Руско-турска освободителна война (1877 – 1878 г.)

1.2. Общество и всекидневен живот

1.2.1 Стопански промени през XVIII – XIX век

1.2.2. Промени в българското общество през Възраждането

1.2.3. Светът на възрожденските българи

1.3. Култура и културно наследство

1.3.1. Българската култура през Възраждането

 

Тема 2. България от Освобождението до края на Втората световна война

Акценти:

2.1. Държавност и политики

2.1.1. Възникване на българския национален въпрос

2.1.2. Изграждане на Княжество България

2.1.3. Съединението на Източна Румелия с Княжество България и неговата защита

2.1.4. България в края на XIX век

2.1.5. Българите извън пределите на свободната държава

2.1.6. Признаване на независимостта на България

2.1.7. Войни за национално обединение (1912 – 1918 г.)

2.1.8. България в периода между двете световни войни

2.1.9. България в годините на Втората световна война

2.2. Общество и всекидневен живот

2.2.1. Развитие на българското стопанство след Освобождението

2.2.2. Модернизация на българското общество

2.3. Култура и културно наследство

2.3.1. Българската култура след Освобождението

 

Тема 3. България след Втората световна война до 1989 г.

Акценти:

3.1. Държавност и политики

3.1.1. Промяната в политическата система

3.1.2. Установявяне на тоталитарно управление

3.1.3. България в Източния блок

3.2. Общество и всекидневен живот

3.2.1. Икономически промени в селото и града

3.2.2. Българското общество

(1944 – 1989 г.)

3.3. Култура и културно наследство

3.3.1. Българската култура през втората половина на XX век

 

Тема 4. България след 1989 г.

Акценти:

4.1. Държавност и политики

4.1.1. Краят на комунистическия режим

4.1.2. България и обединяваща се Европа

4.2. Общество и всекидневен живот

4.2.1. Българинът – гражданин на света

4.3. Култура

4.3.1. Културно развитие на съвременна България