Теми:

 

Тема 1. Въведение в Новото време

 

Тема 2. Началото на Новото време ( XVI – XVII в.)

Акценти:

2.1. Държавност и политики

2.1.1. Велики географски открития

2.1.2. Англия – ограничената монархия

2.1.3. Франция – абсолютната монархия

2.1.4. Русия при Петър I Велики

2.1.5. Османската империя (XVI – XVII век)

2.2. Общество и идеи

2.2.1. Реформация и контрареформация

2.2.2. Новата икономика

2.2.3. Новият човек

2.2.4. Всекидневието

2.3. Култура

2.3.1.Ренесансът в Европа

 

Тема 3. Векът на Просвещението (XVIIIв.)

Акценти:

3.1. Държавност и политики

3.1.2. Създаване на САЩ

3.1.3. Френската революция от 1789 г.

3.1.1. Просветеният абсолютизъм

3.2. Общество и идеи

3.2.1. Просвещението в Западна Европа

3.2.2. Балканското възраждане през XVIII век

3.2.3. Първа индустриална революция

3.2.4. Промени във всекидневието на хората

3.3. Култура

3.3.1.Новите стилове в архитектурата и изкуството

 

Тема 4. Векът на национализма (XIX век)

Акценти:

4.1. Държавност и политики

4.1.1. Франция и Европа в началото на XIX век

4.1.2. Създаване на национални държави

4.1.3. Гражданската война в САЩ

4.1.4. Международните отношения през XIX век

4.1.5. Османската империя и Източният въпрос

4.1.6. Възстановяване на българската държавност

4.1.7. Великите сили от втората половина на XIX век до навечерието на Първата световна война.

4.2. Общество и идеи

4.2.1. Обществени движения и политически учения през първата половина на XIX век

4.2.3. Нации и национализъм в Европа

4.2.5. Втора индустриална революция

4.2.6. Модернизацията на всекидневието през XIX век

4.3. Култура

4.3.1. Нови художествени стилове

4.3.2. Открития и нововъведения