Глобални теми:

1. Eстествените числа от 1 до 5 и нула. Събиране и изваждане на числата до 5

Числата от 6 до 10. Събиране и изваждане на числата до 10

3. Числата от 11 до 20

4. Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване

5. Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване

6. Числата 10, 20, 30, …, 100. Събиране и изваждане с тях