Теми:

1. Числата до 1000

2. Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване

3. Събиране и изваждане с преминаване

4. Умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число

5. Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число