Ядра на учебното съдържание:

I. Числа

Тема 1. Числата над 1000

Тема 2. Римски цифри

Тема 3. Събиране и изваждане на числата над 1000

Тема 4. Умножение и деление на числата над 1000 с едноцифрено число.

Тема 5. Умножение и деление на числата над 1000 с двуцифрено число.

ІІ. Равнинни фигури

ІІІ. Измерване

ІV. Моделиране