Докосване до химията

Химията е неизменна част от нашия живот.

Химията често е наричана централна наука, защото обединява физиката, биологията и медицината, както и другите дисциплини, изучаващи земята и околната среда. Тя се занимава с материята и нейните свойства и композиции. Познаването на химичните елементи и процеси ни дава ясна представа за същността на различните природни явления и ни помага по-лесно да разбираме света, в който живеем.

Постиженията в областта на химията обогатяват качеството ни на живот по много начини и осигуряват нови решения на редица глобални проблеми, свързани със здравеопазването, добива и използването на материалите и енергията и т.н.

Причините да се обърне специално внимание на тази полезна наука са много, а ето и някои от тях:

1. Живот

За да могат всички живи организми да функционират и да оцеляват, в тях протичат различни химични процеси, сред които: дишане, храносмилане, произвеждане на нови клетки, размножаване, филтриране и освобождаване на отпадъчните вещества и т.н. Така че химията ни осигурява живот. Освен това от нея черпим ценни знания за собственото си здраве и за това на другите около нас. Това ни прави и по-отговорни в отношението ни към природата.

2. Здравеопазване

Науката за химичните елементи участва активно в създаването на медикаменти за лечение на широк спектър от заболявания. Протичането на определени реакции при някои растения и животни води до образуване на полезни за дадени медицински цели вещества в тях.

3. Храна

Заради химията храната, които консумираме, има важни характеристики като: вкус, аромат и цвят. Готвенето и съпътстващите го действия като: варенето, печенето, пърженето, рязането, беленето, стъргането и други са процеси, които имат както физичен, така и химичен характер.

4. Хигиена

Сутрин и вечер използваме паста за зъби. Всеки ден по безброй пъти си мием ръцете със сапун или ги почистваме с мокри кърпички. Къпем се. Перем си дрехите. Чистим у дома и офиса. Използваме козметика, парфюми и ароматизатори. Това са само част от примерите защо поддържането на хигиената е невъзможно да се случи без науката за веществата.

5. Прогрес

Химията е необходима за непрекъснатото развитие на технологиите. Прилагайки принципите ѝ, ние можем да извличаме и добиваме различни видове метали и да създаваме пластмаси. Благодарение на нея сме в състояние да правим: смартфони, лаптопи, таблети, автомобили, дрехи, обувки, лабораторно и болнично оборудване и какво ли още не. Можем също така да изпратим човек на Луната, да лекуваме болести и т.н.

Химия използваме в: строителството, транспорта, енергетиката, хранително-вкусовата промишленост…

Това е една изумителна наука, която е от фундаментално значение за задоволяване на основните ни нужди от: здраве, чист въздух, енергия, храна, плодородна почва, подслон и облекло.

Химията е навсякъде около нас. Така че всичко, което докосваме през целия си живот, всъщност е допир до самата нея.

!!! Уроци по химия в София и Пловдив !!!