Историята като част от нас

Историята ни показва вярната посока.

Историята е своеобразно изобразяване и изучаване на миналото от самото начало на човечеството, та чак до наши дни. Потъвайки в дебрите на тази истински авантюристична наука, ние можем да се пренесем мисловно във времена и епохи, в които дори не присъстваме. Пред нас се проектират хрониките за: царе, принцеси, воини, гении, изобретения и какви ли не любопитни случки, свързани с тях.

Ето и няколко добри причини, които да ни мотивират да учим история:

1. Преди и сега

Историята ни позволява да разберем как е функционирал светът преди и как работи сега. Тя съдържа знанията, от които се нуждаем, за да изградим целия си живот. Запознава ни с интересни и знакови събития в миналото, а също така и ни обяснява каква е логиката на тяхното случване. Благодарение на нея научаваме как хората, общностите и нациите са се променяли през годините и кои са личностите, които са допринесли за осъществяването на тези промени.

2. Историческа памет

За всички нас е важно да знаем: произхода на нашето съществуване; кои сме; откъде са дошли нашите предци; в какви времена са живели те; какво е това, което сме наследили от тях; какво трябва да направим, за да бъдем горди наследници на тяхното дело… Добрите примери от миналото са една солидна основа за нашето бъдеще.

3. Ние и другите

Мирогледът на всеки човек се оформя от неговите лични преживявания и от опита на групата, в която живее. Ако сме запознати със собствения си исторически опит, култура и традиции, както и с тези на останалите нации, ние можем да бъдем далеч по-обективни и справедливи при вземане на някои важни решения.

4. Знания

Историята е доказателство, една истинска база данни, която обяснява защо хората се държат по определен начин. Затова е добре често да се обръщаме към примерите от близкото и далечното минало. Освен това тя ни помага да усвоим и развием основни умения, необходими, за да бъдем по-добри и отговорни граждани на нацията и на света като цяло. Информираните и знаещите личности са истинският двигател на световния прогрес.

5. Харизма

Историята в много отношения е като гледане на хитов филм, изцяло базиран на истински събития. Събития, променили съдбата на човечеството. Тази прекрасна наука е пълна с истинска драма, екшън и емоции. Тя е хроника на живота, която ни позволява да се поучим от опита на хората, живели преди нас. Кой ли не би се развълнувал да разбере повече подробности за някой, който е завладял света или някой, който е дал живота си в битка, воден от своята любов?!

Историята може и да е изследване на миналото, което показва логиката на случване на определени събития, но е факт, че тя е способна да оформя и настоящето. Помага ни да  разберем откъде идваме, как миналото ни е повлияло и как можем сами да изградим бъдещето, своето и на тези, които идват след нас. А истината е, че самите ние създаваме история всеки ден…

!!! Уроци по история в София и Пловдив !!!